Vallis Alpes

Vallis Alpes taken with a C14 Edge HD, ASI 290 mono camera, Baader filter R+IR>610nm and Barlow Zeiss.
Agerola-Amalfitan Coast-Italy

Autore: Luigi Morrone